Реферати  | Замовити реферат  | Знайти реферат  | Популярні реферати  | Нові реферати  | Реклама на сайті  | Контакти 

    замовити написання нової роботи можливо за телефонами +38-067-539-62-70 та +7-989-831-47-22

SiteHeart
Диплом

Тема: «Управління фінансами малого підприємства» (ID:51930)

|   Розмір: 4538 кб.   |   Додано: 11.10.2010   |   контакти про автора   |
Скачайте документ у форматі MS Word*
*Надруковані нижче строки є демонстраційними уривками тексту роботи, без таблиць, рисунків, формул тощо. Повна версія роботи - текстовий документ MSWord, оформлений згідно вимог Міністерства Освіти ( текст викладений на стандартному аркуші А4 і вміщує елементи , які недоступні в html-версі.)
ЗмістВступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансами малого підприємництва 6
1.1. Поняття малого бізнесу та управління його фінансами 6
1.2 Політика формування фінансових ресурсів малих підприємств 24
1.3. Роль малого бізнесу у забезпеченні фінансової стабільності держави 42
Розділ 2. Управління фінансами малого підприємства ТОВ "Ринок" 53
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Ринок" 53
2.2. Система оподаткування підприємства 62
2.3. Управління активами та пасивами 74
2.4. Оцінка фінансового стану ТОВ "Ринок" при прийнятті управлінських рішень 77
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами господарюючого суб’єкта 85
3.1. Політика управління фінансовими ризиками та упередження банкрутства ТОВ "Ринок" 85
3.2. Проблеми та перспективи удосконалення управління фінансами малого бізнесу 95
3.3. Державна політика підтримки малого підприємництва 100
Висновки та пропозиції 112
Список використаної літератури 116
Додатки 122
Переглянути реферат
Литература1. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000р. №2063-ІІІ. // Урядовий кур’єр. — 2000. — 22 листопада.
2. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетам та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000р. №2181-111. // Урядовий кур’єр. — 2001. — 21 лютого.
3. Закон України “Про податок на додану вартість” (зі змінами і доповненнями) від 3 квітня 1997р. №168/97-ВР. / В кн. Податкове законодавство України. Бібліотека офіційних видань. — К.: Парламентське видавництво. — 1998. — С. 112 - 134.
4. Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12 травня 1998 р. №456/98. // Урядовий кур’єр. — 1998. — 16 травня.
5. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності” від 3 липня 1998 р. №727/98. //Урядовий кур’єр. — 1 998. — 9 липня.
6. Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності” від 28 червня 1999 р. №746/99. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 13 липня.
7. Указ Президента України “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору” від 28 червня 1999 р. №761/99. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 7 липня.
8. Декрет Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” від 26 грудня 1992 №13-92. / В кн. Податкове законодавство України. Бібліотека офіційних видань. — К.: Парламентське видавництво, 1998. — С. 166 - 183.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. №507. Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727. // Бізнес. Розділ “Бухгалтерія, право, податки, консультації”. — 2000. — №13. — С. 36.
10. Інструкція про прибутковий податок з громадян. Затверджена Наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. №12 (зі змінами та доповненнями). // Вісник податкової служби України. — 2000. — №16. —С. 29 - 59.
11. Інформаційний лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 24.10.2001 р. №1-221/6346. // Бухгалтерія.— 2001. —№48/1. —С. 10-18.
12. Інформаційний лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 15.02.2002р. №2-532/889. // Бухгалтерія. — 2002. — №11/2. — С. 10 - 11.
13. Лист Державної податкової адміністрації України від 23.09.1999р. №14310/7/15-1317. //Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. - 2001. — №38. — С. 67.
14. Лист Державної податкової адміністрації України від 31.03.2000 р. №4570/7/17-0517. // Податки і бухгалтерський облік. — 2000.— №19.—С. 7.
15. Лист Державної податкової адміністрації України від 24.11.2000 р. №585/4/15-1310.
16. Лист Державної податкової адміністрації України від 07 12.2000 р. №16278/7/16-1220-20. // Бухгалтерія. Збірник бланків звітності. — 2001. — №6. — С. 7.
17. Лист Державної податкової адміністрації України “Про застосування методичних рекомендацій з адміністрування єдиного податку” від 15.05.2001 р. №6153/7/15-1317. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. — 2001. — №38. — С. 64 - 67.
18. Лист Державної податкової адміністрації України від 29.10.2001р. №6929/6/23-3216. // Податки та бухгалтерський облік. — 2001. — 22 листопада.
19. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва. Затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 р. №196. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. — 2001. — №38. — С. 21 - 22.
20. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва. Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. №186. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Бухгалтерський облік. Хрестоматія”. — 2001. — №52/2. — С. 106-107.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. — 2001. — №38. — С. 23 - 29.
22. Правила торгівлі на ринках. Затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року №57/188/84/105. // Бухгалтерія. — 2002. — №14/1. — С. 17 - 23.
23. Про внесення змін до форми книги обліку прибутків і витрат суб’єкта малого підприємництва — юридичної особи і порядок її ведення. Наказ Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999 р. №554. // Вісник податкової служби України. — 2000. — №9. — С. 25 - 26.
24. Про затвердження змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі. Наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 р. №521. // Бухгалтерія. — 2002. — №5/2. — С. 9 - 10.
25. Про затвердження свідоцтва про сплату єдиного податку і порядку його видачі. Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 р. №599. // Вісник податкової служби України. — 2000. — №9. — С. 19 - 24.
26. Про затвердження форми розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою. Наказ Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999р. №553. //Вісник податкової служби України. — 2000. — №9. — С. 27 - 28.
27. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
28. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
29. Вартанов А.С. Економічна діагностика діяльності підприємства: організація та методологія. – М.: Фінанси та статистика, 1991. – 80с.
30. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
31. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. –Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.
32. Ковалев В.В. Анализ финансового состояния и прогнозирование банкротства. - С-Пб.: Аудит –Ажур, 2004. – 163с.
33. Кукурудза Л.О. Банкрутство: причини, наслідки, організація протидії // Вісник КДТЕУ. - 2002. - №1. – с.91-101.
34. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій.- К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2001. – 580 с.
35. Лігоненко Л.О. Проблеми оцінки в контексті засад антикризового управління діяльністю підприємства. // Інформаційний бюллетень про приватизацію. - 2000. - №1. – с.72-74.
36. Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні «Єднання». 1997. — С. 44.
37. Петрусенко І. Нарахування, відрахування та перерахування прибуткового податку фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку. // Вісник податкової служби України. — 2000. — №9. — С. 49 - 50.
38. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.
39. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 460 с.
40. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
41. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства / Навч.посібник. – К.: 2000. – 410с.
42. Финансовое положение предприятия: оценка, анализ, планирование / Под ред. А.В. Черчесл. – Сумы, 1999. – 333с.
43. Финансовое управление компанией / Общ.ред. Е.В. Кузнецовой. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – 384с.
44. Фінанси підприємств. Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: КНЕУ, 2002.
45. Фінанси підприємств. Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: КНЕУ, 2002.
46. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 336 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ОСНОВНІ ЗАДАЧІ І МЕТОДИ КЕРУВАННЯ ФІНАНСАМИ

 • Теоретичні основи управління фінансами підприємства

 • Основи управління фінансами підприємства

 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

 • Звіт з практики

 • Цілі та задачі управління фінансами підприємства

 • Антикризове управління фінансами підприємства.

 • Антикризове управління фінансами підприємства.

 • Аналіз управлінняфінансами підприємства

 • Шляхи удосконалення фінансової діяльності малого підприємства

 • Шляхи удосконалення фінансової діяльності малого підприємства

 • Органи управління місцевими фінансами і їх значення

 • Теоретичні засади управління фінансами на підприємстві

 • СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „МОЛОЧНИК”

 • Аналіз та оцінка ефективності організації діяльності малого підприємства

 • Суть управління фінансами

 • Суть управління фінансами

 • Організація фінансової діяльності малого підприємства

 • Організація фінансової діяльності малого підприємства

 • Малий бізнес в Україні


Cгенерировано за 0.007166 секунд
© 20011-2017 vidminno.com | Розробка сайту «Віртуальні бізнес-системи»