Реферати  | Замовити реферат  | Знайти реферат  | Популярні реферати  | Нові реферати  | Реклама на сайті  | Контакти 

    замовити написання нової роботи можливо за телефонами +38-067-539-62-70 та +7-989-831-47-22

SiteHeart
Курсовая

Тема: «МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА» (ID:49327)

|   Розмір: 140 кб.   |   Додано: 11.10.2010   |   контакти про автора   |
Скачайте документ у форматі MS Word*
*Надруковані нижче строки є демонстраційними уривками тексту роботи, без таблиць, рисунків, формул тощо. Повна версія роботи - текстовий документ MSWord, оформлений згідно вимог Міністерства Освіти ( текст викладений на стандартному аркуші А4 і вміщує елементи , які недоступні в html-версі.)
ЗмістЗміст

ВСТУП 3
1.МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1 Економічна сутність, склад та структура оборотних коштів 5
1.2 Основні джерела і шляхи формування оборотних коштів 10
1.3. Інформаційно – правове забезпечення формування оборотних коштів підприємства 13
2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА МПБП «Віта» 17
2.1 Характеристика МПБП «Віта» і основних показників його фінансово-господарської діяльності 17
2.2 Аналіз динаміки і структури оборотних коштів та їх вплив 19
на фінансові результати 19
2.3 Показники та аналіз використання оборотних коштів 32
3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЄФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 35
ВИСНОВКИ 39
ЛІТЕРАТУРА 41
Переглянути реферат
ЛитератураЛІТЕРАТУРА


1. Будняк Л. Вплив співвідношення основного і оборотного капіталу на ефективність вироб¬ництва. // Економіка АПК. - 2001. - №4.-С. 40.
2. Быкова Е., Стоянова Е. Финансово-эксплуатационные потребности предприятия: формирование и управление. - М.: Перспектива, 1995. - 154 с.
3. Закон України "Про внесення змін до ЗаконуУкраїни" "Про оподаткування прибутків підприємств" // Урядовий курьєр - 2000. - 24 червня.
4. Закон України "Про оплату праці" // Відомості Верховної Ради - 2000. - №11.
5. Золотарев А., Волик Й., Эффективное использование оборотных средств // Экономика Украины. - 2001. - №7. - С.12.
6. Інструкцію НБУ "Про порядок ведення безготівкових розрахунків в господарському обороті України";
7. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 192с.
8. Козлов Н. Анализ й прогнозирование оборотных средств предприятия в условиях перехода к рынку. // Проблемы прогнозирования. - 1995. - №4 - С. 14.
9. Корнюхин С. Методы отнесения МБП на себестоимость // Финансовая Украйна. - 1996. -9 апреля. - С.55.
10. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОВ, 2001,. – 69 с.
11. Лисициан Н. Оборотные средства, процессе обращения стоимости капитала, неплатежей // Вопросы экономики. - 2000. - № 9. — С.44.
12. Марченко М., Марченко О. Планирование потребности в собственных оборотных средствах.//Бизнес-информ. - 1995. - №6. С.19.
13. Никбахт Е., Гроппели А. Финансы. - К.: Основы, 1993. - 383 с.
14. Оспищев В. О порядке определения нормы запасов //Бизнес-информ.- 1995. - №13-14. -С.34.
15. Оспищев В. Управление производственными запасами в условиях инфляции. // Экономи¬ка Украины. - 1995. № 3 - С.ЗО.
16. Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 19.04.93г. № 279 «О нормативах запасов товарно-материальных ценностей». //Голос Ук¬раины. - 1993. - 26 мая.
17. Русан Н.А., Русан В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: справочное пособие. - М.: Высшая школа, 2000 - 257 с.
18. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: уч.пособие. - М.: Экоперспектива, 2001. - 498 с.
19. Справочник финансиста предприятия. - М.: Инфра, 1996. - 310 с.
20. Сугоняко О.А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його оздоровлення. // Фінанси України. - 2000. - №3. - С.42.
21. Финансы в управлении предприятием. / Под ред. Ковалевой А.М. - М.: ФиС, 1995. - 238с.
22. Финансы предприятий. Учебное пособие /Под ред. Е.И. Бородиной - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1995. -208с.
23. Финансы промышленности. Учебник для вузов /Под ред. Молякова - М.: Финансы й ста¬тистика, 1990.
24. Філімоненков О.С. Про сутність оборотних засобів та показники ефективності їх викори¬стання на підприємствах. // Вісник ЖІТІ. - 2000. - № 5. - С.241.
25. Шеремет А., Сайфулин Р. Анализ финансового состояния предприятия. / Учебное пособие для вузов. - М.: Инфра-М, 1996. - 176с.
26. Шеремет А., Сайфулин Р. Финансы предприятий./Учебное пособие. - М.: Инфра-М. -2000.- 343с.
27. Шимм Д.К., Сигел Д.Г. Финансовый менеджмент. - М.: ИИД «Филин», 1996. - 400с.
28. Экономика предприятия. / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

 • Управління оборотними активами. Управління грошовими коштами

 • Аналіз та оцінка джерел формування оборотних коштів підприємства

 • Економічна сутність оборотних активів

 • Способи підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах

 • Управління оборотними активами

 • "Удосконалення системи контролю та аналізу в управлінні оборотними активами підприємства"

 • АНАЛІЗ СТАНУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

 • Забезпечення фінансового менеджменту

 • Управління прибутком

 • Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

 • Забезпечення фінансового менеджменту

 • Характеристика оборотних засобів підприємства та шляхи їх ефективного використання

 • Механізм формування власного капіталу підприємства

 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління грошовими коштами

 • Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”

 • Управління обіговими коштами підприємства

 • Управління обіговими коштами підприємства

 • Управління збутом та комунікаційна політика фірми


Cгенерировано за 0.007642 секунд
© 20011-2017 vidminno.com | Розробка сайту «Віртуальні бізнес-системи»