Реферати  | Замовити реферат  | Знайти реферат  | Популярні реферати  | Нові реферати  | Реклама на сайті  | Контакти 

    замовити написання нової роботи можливо за телефонами +38-067-539-62-70 та +7-989-831-47-22

SiteHeart
Реферат

Тема: «Поняття, ознаки і значення об`єктивної сторони злочину» (ID:43740)

|   Розмір: 996 кб.   |   Додано: 11.10.2010   |   контакти про автора   |
Скачайте документ у форматі MS Word*
*Надруковані нижче строки є демонстраційними уривками тексту роботи, без таблиць, рисунків, формул тощо. Повна версія роботи - текстовий документ MSWord, оформлений згідно вимог Міністерства Освіти ( текст викладений на стандартному аркуші А4 і вміщує елементи , які недоступні в html-версі.)
ЗмістЗміст
Вступ
1. Поняття, ознаки і значення об`єктивної сторони злочину
2. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність). Умови відповідальності за бездіяльність. Значення непереборної сили фізичного і психічного примусу
3. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття та види
4. Причинний зв`язок між суспільно небезпечними наслідками та суспільно небезпечним діянням
5. Факультативні ознаки об`єктивної сторони злочину
Висновки
Переглянути реферат
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Кримінальне право України, Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І. та ін.; Х.: Право, 1997р. - 368 с.
2. Кримінальне право України, Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А.; Київ: Наукова думка, 1995р.
3. Кримінальне право України, Матишевський П.С., Яценко С.С.; Київ: Юрінком, 1996р. - 288с.
4. Науково - практичний коментар Кримінального кодексу України: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 січня 1997р. / За редакцією В.Ф. Бойка, Я.Ю. Кондратьєва, С.С. Яценка. - К.: Юрінком, 1997р. - 960 с.
5. Кримінальний Кодекс України. Прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р. Офіційний текст. К.: Юрінком Інтер, 2001. – 239 с.
6. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. К.: Атака, 2004. – 486 с.
7. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. -К.: Юрінком Інтер, 2005. -478 с.
8. Кримінальне право України: Загальна частина/ За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право; К.: Юрінком Інтер, 2002. – 414 с.
9. Кримінальне право України в питаннях і відповідях: (Посібник для підготовки до іспитів)/ Нац. акад. внутр. справ України; Відп. ред. Я.Ю.Кондратьєв. - К.: Вид-во НАВСУ: Правові джерела, 1999. -195 с.
10. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник /Юрій Александров, Володимир Антипов, Микола Володько та ін., За ред. Миколи Мельника, Вадима Клименка; Нац. акад. внутрішніх справ України, Київський міжнародний ун-т, Київський юридичний ін-т МВС України. -3-тє, вид., переробл. та допов.. -К.: Юридична думка , 2004. -351 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Поняття, ознаки і значення об`єктивної сторони злочину

 • Вина в кримінальному праві

 • Поняття злочину, склад злочину

 • Поняття злочину

 • Поняття злочину

 • Злочин і покарання – найважливіші сторони всього уголовного права і законодавства

 • КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ

 • Поняття злочину та його ознаки. Поняття і значення складу злочину

 • Поняття злочину та його ознаки

 • Шахрайство

 • Склад злочину

 • Поняття та ознаки злочину

 • Склад злочину

 • Поняття І значення складу злочину

 • Злочин: поняття та ознаки

 • Умисел

 • Співвідношення понять “злочин” і “склад злочину”

 • Злочин

 • Умисел - як форма вини в кримінальному праві України

 • Стадї вчинення злочину


Cгенерировано за 0.006758 секунд
© 20011-2017 vidminno.com | Розробка сайту «Віртуальні бізнес-системи»