Реферати  | Замовити реферат  | Знайти реферат  | Популярні реферати  | Нові реферати  | Реклама на сайті  | Контакти 

    замовити написання нової роботи можливо за телефонами +38-067-539-62-70 та +7-989-831-47-22

Каталог рефератів, контрольних, курсових та дипломних робіт

1
Додаток А
2
Механизм конфликтов
3
Засоби стимулювання посередників та продавців
4
Організація складського і тарного господарства
5
Ринок земельних ділянок
6
Посвідчення договорів управління майном
7
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ МИРЫ В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
8
Способи постачання закуповуваних матеріалів
9
Етикет ділового спілкування
10
Українська культура на початку ХХ століття
11
Базовая теория экономической политики Я. Тинбергена
12
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
13
Засоби стимулювання посередників та продавців
14
Суть, мета і завдання маркетингових досліджень
15
Економічна ефективність менеджменту в туризмі
16
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТІНГУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
17
Сучасний рівень управління товарним асортиментом
18
Імідж, реклама на підприємстві
19
Формування та використання коштів Пенсійного фонду України
20
Програми економічного та соціального розвитку регіону, їх завдання і реалізація
21
Організація і методика податкового контролю
22
Організація і впровадження проекту
23
Заробітна плата на конкурентному та неконкурентному ринках праці
24
Бюджетний дефіцит і економічне зростання
25
Страхові ризики і їх оцінка
26
ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ ЗАЙМОВ, ВЫДАВАЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ
27
Фази життєвого циклу інноваційних підприємств
28
Вплив на ринковий стан рівноваги зміни попиту
29
Відрядна форма оплати праці та її системи
30
ПОДАТКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
31
Ризики активних операцій і їх менеджмент
32
Удосконалення процесу оперативного управління виробництвом в сучасних умовах
33
Предмет, завдання й система показників статистики ринку.
34
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
35
Фінансові ресурси підприємства в умовах ринкової економіки- організація, управління і джерела їх формування
36
Усовершенствование системы мотивации труда персонала внешнеторговых фирм
37
Аналіз фінансової стійкості підприємства
38
Музика в рекламі
39
Інформаційні системи управління підприємством
40
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
41
Агенты-консигнаторы и виды консигнации
42
Ресурси : економічна суть, види, пропозиція
43
АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ
44
Иностранный капитал в украинской экономике
45
Антикризова кадрова політика організації
46
Фінансовий менеджмент та контроль в сфері охорони здоров’я
47
Фінанси акціонерних товариств
48
Організаційно-економічний механізм зовнішньоекономічної діяльності
49
Характеристика нюхового та візуального методів оцінки
50
Валютне регулювання і контроль за зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання
51
Інфляція та методи боротьби з нею
52
Місцеві податки та збори.
53
ПДВ, порядок його обчислення та сплати в бюджет
54
Вплив прямих податків на діяльність підприємства
55
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
56
Сучасний стан управління виробничими запасами
57
Оцінка майнового потенціалу
58
Фактори впливу на обсяг податконадходжень
59
Імідж підприємства: проблеми формування та реалізації
60
Розробка маркетингових стратегій зовнішньоторговельної діяльності
61
ТНК як прояв транснаціоналізації виробництва
62
Аспекти групової і міжгрупової поведінки в організації
63
Міжнародні товарні біржі, міжнародні аукціони, міжнародні торги
64
Податковий контроль за правильністю справляння місцевих податків та зборів
65
Оцінювання і вибір стратегії
66
Розрахунок і аналіз фінансового результату від експортних операцій
67
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗВ'ЯЗКАХ
68
Вплив податків та інших обов”язкорвих платежів на фінансовий стан підприємства
69
Основы когнитивной теории
70
Повноваження місцевого суду
71
Адміністративна підвідомчість
72
ПРОФЕСIЙНI КОМУНIКАТИВНI ЗВ'ЯЗКИ У
73
Одаренность и способности
74
ВСТУП
75
Доклад!
76
Некрасов – Панаева: романтическая история
77
Адміністративне право
78
Конституційний суд України
79
Адвокатура
80
Психологическая готовность ребенка к школе
81
Додаток В
82
“Теория конфликта в отечественной и зарубежной социологии”
83
Розвиток науки управління.
84
Архітектор Ле Корбюз’є
85
психофизиология беременных женщин
86
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
87
Менеджмент
88
Адміністративне право
89
Бюрократический тип управления. Органический тип управления.
90
Дитячя тривожність
91
Господарський процес
92
Механізм самореалізації особистості
93
Податки в структурі національного виробництва
94
Завдання антикризового управління.
95
Поняття доказів та їх оцінка при здійсненні провадження у справах про
96
Методологические основы прогнозирования
97
Бюджетирование затрат на предприятии
98
Ринкова діяльність – основа туристичного бізнесу
99
ВИДИ ВАРТОСТІ
100
Современная украинская система национальных счетов

Реферати 1 - 100 з 34020
Наступні реферати, курсові, дипломні роботи...>>>
© 20011-2016 vidminno.com | Розробка сайту «Віртуальні бізнес-системи»